Sjömanskyrkan i Göteborgs verksamhet

Skiftande verksamhet på Sjömanskyrkan i Göteborg

Vi bedriver ett diakonalt, socialt och själavårdande arbete bland sjöfolk och deras anhöriga.

Göteborg är Nordens största hamn. I hamnen lägger fartyg av många slag och nationaliteter till för lossning och lastning. Tiderna som fartygen ligger vid kaj är korta, men många är de sjömän som, oavsett nationalitet, hoppas på ett besök från Sjömanskyrkan. Det kan gälla allt från praktisk hjälp, enskilda samtal, till att kunna fira gudstjänst. Sjömanskyrkan i Göteborg försöker möta de aktiva såväl som de pensionerade sjömännen i deras verklighet. Sjömanskyrkans arbete är samtidigt missionerande och diakonalt. Vi ber, lyssnar, tröstar, uppmuntrar och visar på Hoppet, på Gud.

Sjömanskyrkan i Göteborgs hus är sålt

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg har av ekonomiska skäl sålt det vackra huset Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget i Göteborg. Fastigheten ägs av 4D Bygg och hyrs ut till Carl Johans Pastorat. De i sin tur har skapat ett aktivitets-och kulturhus och hyr ut till olika aktörer varav vi är en. Carl Johans Pastorat har valt att fortsätta kalla huset för Sjömanskyrkan, även om de inte utövar någon sjömanskyrklig verksamhet.

Numera hyr vi, som sjömanskyrkan i Göteborg, ett stort rum på bottenplan i huset. Den verksamhet som för närvarande bedrivs i lokalen är gemenskapssamlingar med äldre och pensionerade sjömän eller anhöriga, samt gudstjänster på söndagarna. Ibland anordnas det utflykter i närområdet. Det går även bra att bestämma en tid för möte med vår samordnare Cecilia Petersson och få hjälp med exempelvis fondansökningar eller enskilda samtal.

Cecilia utgår två dagar i veckan från Rosenhill Sjömanscenter, Sjöfartsverkets sjömansservice, så där kan man träffa henne i cafeét om hon inte gör fartygsbesök.

Vi gör också hembesök samt har regelbunden telefonkontakt med de som inte orkar komma eller inte vill ta emot besök i sitt hem. Sjömanskyrkan i Göteborg vill stötta och hjälpa dessa gamla sjömän genom att på olika sätt vara en öppning ut ur ensamheten.

Vår personal på Sjömanskyrkan i Göteborg

Vi har, tack vare att Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm Sjömansinstitutet går in och sponsrar, anställt Cecilia Petersson som samordnare. Hon är den enda anställda på Sjömanskyrkan i Göteborg. Till sin hjälp finns några fantastiska frivilliga som har hand om onsdagsträffar respektive söndagsgudstjänster eller gör hembesök.

Cecilia var anställd av Sjömanskyrkan i Göteborg mellan 2003-2008, så för flera personer är hon ett välkänt ansikte. Innan dess var hon på Sjömanskyrkan i Gdynia samt i London. Hon är teolog/beteendevetare.

Cecilia arbetar 75% och fördelar sin arbetstid mellan fartygsbesök i hamnarna, månar om besökarna som kommer till Sjömanskyrkan och gör hem- och sjukbesök. Som del av en samverkan med Sjöfartsverkets Rosenhill, statens sjömansservice, utgår hon ifrån deras lokaler två dagar i veckan, vanligtvis på måndagar och torsdagar.

Förutom redan nämnda uppgifter finns Cecilia tillgänglig för enskilda samtal och förbön. Hon kan även hjälpa till praktiskt med exempelvis myndighetskontakter och ansökningar av olika slag.

Tanken är att Cecilia ska bygga upp Sjömanskyrkan i Göteborg, så att den motsvarar dagens behov. Har du några tankar kring detta, så berätta det gärna för Cecilia. Hon nås på sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se eller via 0725–73 19 02.

Alla själars dag

I vanlig ordning firades det gudstjänst på Sjömanskyrkan i Göteborg på söndagen efter alla helgons dag/Alla själars dag. Ove Granstedt ledde gudstjänsten och Ulla Gylleroos var kantor. Hon sjöng även två solosånger.

På sjömanskyrkan i Göteborg tände vi ljus för de 15 personer i vårt värn som lämnat jordelivet och önskade frid över deras minne.

De personer vi tände ljus för var:

Siv Dané, född den 26 februari 1925, död den 14 september 2023

Rolf P Nilsson, född den 4 oktober 1958, död den 30 september 2022

Billy Svensson född 5 juni 1932, död den 25 november 2022

Sonny Andersson född den 6 november 1944, död den 27 november 2022

Björn Lindbom född den 5 januari 1944, död den 3 januari 2023

Bergljot Magnusson född den 12 maj 1924, död den 4 januari 2023

Sten Lundqvist född den 11 februari 1943, död den 27 januari 2023

Peter Hasewinkel, född den 12 september, 1931, död 10 mars 2023

Anders Ringvall Sjöberger född den 5 mars 1987 död den 13 februari 2023

Alan Junger född den 14 februari 1926, död den 19 mars 2023

Uno Ekeroth född den 22 september 1946, död den 1 april 2023

Ingela Gullmar, född den 22 februari 1945, död den 13 juni 2023

Georgios Mammos, född den 27 augusti 1942, död den 5 juli 2023

Ingrid Warholm, född den 25 maj 1930, död den 15 juli 2023

Hans Lind född den 28 februari 1933, död den 17 september 2023

Efter gudstjänsten fick de som ville tända ljus och då blev det så här fint:

Ljusbäraren är en gåva från Sjöpensionärerna till Sjömanskyrkan.

Krigsseglardagen 2023

Sjömanskyrkan i Göteborg högtidlighöll minnet av våra svenska krigsseglare i samverkan med Sjöfartsverkets sjömansservice Rosenhill söndagen den 3 september.

Nytt för i år var att vi hyrt in oss i det fina församlingshemmet intill Carl Johans Kyrka. Korum hölls av prästen Christopher Asker.

Ulla Gyllenros var kantor och sjöng både solo och sedan duett med Ove Granstedt. Ingemar Petersson spelade trumpet.

Minneskransarna kom från Näckrosens blommor. Den ena var skänkt av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus medan den andra var skänkt av Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen. Efter högtidlighållandet fördes de till Mariebergs kyrkogårds minnesmonument över andra världskrigets krigsseglare.

Högtidstalet hölls av Torbjörn Dalnäs, sjöman, skribent och författare. Hans tal finns här:

Sedan var det dags för Flottans mäns kör att underhålla med sin evergreens.

Slutligen serverades det kaffe och bakelse. Nöjds Konditori hade komponerat detta bakverk till krigsseglarnas minne:

Minnesplaketter

De minnesplaketter i mässing över andra världskrigets omkomna krigsseglare, som donerats av Redarföreningen och tidigare hängde i foajén på det som var Sjömanskyrkan, monterades ner av de nya ägarna. De tillhör fortfarande oss på Sjömanskyrkan i Göteborg, men har fortfarande inte fått någon ny hemvist, utan förvaras i ett förråd. Vi för en dialog med flera aktörer angående en lämplig plats för dem.

Första världskrigets krigsseglare har sitt monument i form av Sjömanstornet, även kallat Kampanilen vid Sjöfartsmuseet i Göteborg. På tornets sockel finns namnen på de 690 svenska sjömän som omkom och de 98 fartyg som förliste under första världskriget. Namnen är inhuggna på elva granittavlor.

Vår förhoppning är att det ska tas ett samlat grepp, så att även plaketterna med namn och fartyg på andra världskrigets krigsseglare synliggörs. Det är många personer som engagerar sig och hör av sig och undrar varför plaketterna inte har fått någon ny plats. Vi kan bara berätta att vi gör vad vi kan för att de ska bli synliggjorda igen och få en varaktig, värdig plats.

 Vi anser att dessa minnesplaketter är av nationellt intresse och något som borde tas till vara på och något att uppmärksamma allmänheten på.

Sjöfolket – nu som då – dras obönhörligt in i krigssituationer på grund av sitt yrke. Ryssland-Ukrainakriget visar på detta liksom Hamas-Israelkriget. Civila fraktfartyg attackeras och sjömännen riskerar sina liv både i Svarta och Röda havet.

Nu har opinion väckts i frågan och vi har blivit intervjuade i både tidning och radio:

https://www.gp.se/kultur/minnesplaketter-samlar-damm-i-sjomanskyrkans-kallare.011ba857-3e2f-467b-8d2f-f4e2c076e437

https://sverigesradio.se/avsnitt?programid=438

Sjömanskyrkan i Göteborgs gudstjänster

På söndagar kl 13 firas gudstjänst. (Med reservation för förhinder och sommaruppehåll.) Därefter kyrkkaffe. Gudstjänstgruppen består av våra frivilliga Ove Granstedt och Ulla Gyllenros. Till sin hjälp har de veniaten Sune Karlsson samt prästerna Christopher Asker, Maths Håland, Renny Olausson och Göte Siverbo som tillsammans med Ove Granstedt turas om att leda gudstjänsterna. Även domprost emeritus Hans-Olof Hansson har predikat. Ulla är kantor. Ibland tar Ove med sig gitarren och så sjunger Ulla och Ove duett. Alla ställer upp ideellt. För mer information kontakta Ove Granstedt, 0704-38 25 19.

Sjömanskyrkan i Göteborgs onsdagsträffar

På onsdagar kl 11-14 är sjömän med anhöriga välkomna på kaffe, smörgås och kaka. (Med reservation för förhinder). Fikat kostar 20 kr. Ibland finns det någon programpunkt eller så planeras det för utflykt i närområdet.

Onsdagsfika

Föredrag eller information om Sjömanskyrkan i Göteborg

Vår samordnare Cecilia Petersson kommer gärna ut till olika verksamheter för att informera om vår verksamhet och/eller berätta om Sjömanskyrkan i Göteborgs historia. Hon nås på sjomanskyrkan@gmail.com eller via 0725–73 19 02.

Sjömanskyrkan i Göteborgs nyhetsbrev Hemmahamn

Tidningen Hemmahamn har nu omformats och blivit ett nyhetsbrev för Sjömanskyrkan i Göteborg. Vill du vara med på sändlistan och få den direkt till din email, så kontakta vår samordnare Cecilia Petersson. Den finns även tillgänglig här:

Nyhetsbrev hösten 2022

NYHETSBREV HEMMAHAMN A4 pdf.pdf

Gåvor och minnesgåvor till Sjömanskyrkan i Göteborg

För gåvor går det bra att använda vårt swishkonto eller 90-konto.
För minnesgåvor är det lämpligast att använda 90-kontot.
Kontonummer finns längst ner på den här sidan.

Kontakta vår samordnare Cecilia Petersson på 0725- 73 19 02 eller via email: sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se om du vill ha ett gåvobevis/minnesblad till din gåva. Det finns alternativ både för uppvaktning och vid begravning.

Kollektcirkulär för Sjömanskyrkan i Göteborg

Kollektcirkulär

Klicka ovan för ett kollektcirkulär att läsa upp vid kollekttillfälle, eller kontakta vår samordnare Cecilia Petersson.

Vi får inga bidrag från stat, kommun eller svenska kyrkan, utan är helt beroende av insamlade gåvor. Swisha oss gärna ett litet eller stort bidrag – allt mottages tacksamt!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Det finns, i nuläget, ingen anställd sjömanspräst i Sjömanskyrkan i Göteborg, men vi har flera präster som är oss behjälpliga. Kontakta oss gärna för rådgivning antingen via mobil 0725-73 19 02 eller mejla oss på sjomanskyrkan.gbg@gmail.com.

Man kan även kontakta sin hemförsamling, eller vid dop och vigsel, sjömansprästen i Skagen. https://www.sjomanskyrkan-skagen.org/

Vår samordnare Cecilia Petersson på Sjömanskyrkan i Göteborg kan vara behjälplig vid minnesstund/askspridning. Kontakta henne för mer information.


En sista hälsning

Psalmer i svenska psalmboken med maritimt inslag

7:2 Lova Herren, sol och måne 15:4 Halleluja! Sjung om Jesus

21:1 Måne och sol 23:3-4 Tack, Gode Gud, för allt som finns

25: 2 Högt i stjärnehimlen 31:2 Låt oss glada och i tro

47:1,3 Säg, känner du det underbara namnet 54:3 Vinden ser vi inte

64:5-6 En dyr klenod, en klar och ren 88:1 Räds ej bekänna Kristi namn

99:3-4 Gud vår Gud, för världen all 175:5 Den signade dag

178:1 Som skimret över hav och sky 181:2 Nu är det morgon

185:1 Nu vilar folk och länder 195:3 O Gud, vår hjälp i gångna år

197:3 Den blida vår är inne 199:4 Den blomstertid nu kommer

223:4 Jag vet en port 226:1,3-5 O gränslösa frälsning

228:5 I tro under himmelens skyar 236 Guds källa har vatten tillfyllest

241:4 Bort med tanken, sorgsna hjärta 245:1 jag nu den säkra grunden vunnnit

246 Här en källa rinner 253 O giv oss Herre, av den tro

256 Var inte rädd 258:4-6 O liv, som blev tänt

265:4 Ingen hinner fram 289 Guds kärlek är som stranden

298 Gud, ditt folk är vandringsfolket 299:2-3 Ur djupet av mitt hjärta

300 O, hur saligt att få vandra 305:8 Var är den Vän 311:1 Jag ska gråtande kasta mig ner 312:1-2 Städse på Sion jag tänker 323:2 De kommer från öst och väst 326:2 Upp, psaltare och harpa

327:4-5 Lovad vare Herran 328:6 Lova Herren, Gud, min själ

329:2 Höga majestät 335:1 Vi tror på Gud som skapar världen

340:1 Guds väg i dunkel ofta går 341:1 Gud har gett åt fågeln dess vingar

342:4 Tusen stjärnor glimma (för alternativ melodi använd psalm 344:s melodi i stället)

344:2 Gud har skapat allting 353:1 Han satte sig ner på stranden

363:3 Ande ifrån ovan 371:1 Gud vår starkhet och vårt stöd

375:4 Upp, Sion, att prisa 376:5 Från tidevarv till tidevarv

378:1,2 4 Gud hos dig är livets källa 385:3 I Jesu Kristi namn vi ber

386 Upp ur vilda, djupa vatten 390:6 Var röst, vad ljuvlig röst

407:2 Salig, Jesus, är den stunden 414:1 Så långt som havets bölja går 418:1 Hav och stränder din allmakt formar 424:1 Jag höja vill till Gud min sång

425:2 Tidens mått har fyllts till randen 428:1 Mitt i vintern var det

430:1,4 Var kristtrogen fröjde sig 482:7 Salig du, och högt benådad

484:2 De heliga i landet 485:2 Välsignade alla ni kära

493:2 Nu stiger solen fram ur österns portar 500:2 Tack, Fader, för den dag du gav

518:1 Hur härligt vittna land och sjö 545:2 O Jesus, rik av nåd

559:4 Tron sig sträcker efter frukten 566:5 Vaka, själ, och bed

568:4 Seger giv, du segerrike 586:2 Du, o Gud, är livets källa

587 1-2,4 Gud skapade det klara vattnen 593:6 Bevara Gud, vårt fosterland

597 När stormen ryter vilt på hav 610:1-2 Jesus satt i båten

618 Faraos härar hann upp oss vid stranden 621:3 O Jesus, när mitt liv släcks ut

622:2 Att ta farväl på riktigt sätt 624:6 En dalande dag, en flyktig stund

631:5 Jag vet mig en sömn 636:3-4,6 Det finns ett land av ljus och sång

654 Låt rätten flyta fram 658 Hos dig är livets källa

659 Som hjorten trängtar till vattenbäckar 706:3 Hej himlarymder

712:1 O Gud, som skapat vind och hav 714:2 Du Herre, vår Herre

716:3 Namnet Jesus aldrig mister 718:1,4 Hennes starka vingar bär

723:3 När du ser en droppe glittra 731 Må friden från jorden följa dig

755 Vila i mig 798:3 Som liljan på sin äng

Bibelvisor med maritima inslag:

Barnatro, https://www.youtube.com/watch?v=L5hNJ3MihGs

Som en båt i en säker hamn, https://www.youtube.com/watch?v=XfYIEzRtM0g

Jag skulle ej sörja, https://www.youtube.com/watch?v=6oszqhl3d7c (svensk text version 2: https://sionstoner.blogspot.com/2014/02/jag-skulle-ej-sorja-jag-har-ju-en-van.html

Förböner och förebedjare

Som Sjömanskyrka i Göteborg tänker vi att ett av våra viktigaste uppdrag är att be för sjömännen. Du får gärna hjälpa till med att be.

Förbön:

Tack Gud för sjöfarten som skapar broar mellan länder och folk.

Tack för jordens och havets gåvor och för fartygen som fraktar dem till oss.

Tack för sjöfartskunnandet och för all behövlig utrustning, Tack för alla som arbetar och verkar inom sjöfarten eller servar dem på olika sätt. Välsigna dem. Välsigna alla som ser till sjömännens behov.

Vi ber om den Helige Andes ledning för alla i beslutsfattande ställning. Vi ber för dem som bär ansvar för sjömännens trygghet. För rederier och fackförbund, för Sjöfartsverket och Göteborgs hamn.

Vi ber för dem som arbetar med utbildning av sjömän och för de sjömän som gått i land. Vi ber speciellt för sjöfartsutbildningarna och för de sjömän som lider av ensamhet.

Vi ber för sjömännen i deras vardagliga uppgifter, vi ber om skydd mot arbetets faror. Stöd sjömännen och deras anhöriga under de långa perioderna av separation och längtan. Hjälp dem i deras relationer. Stöd också de sjömän som tvingats gå i land p.g.a. skada eller sjukdom och inte längre vet hur de ska kunna försörja sin familj.

Vi ber för det arbete kyrkorna utför bland sjömännen och speciellt ber vi för Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift och för våra frivilliga.

Hjälp oss att sätta all vår förtröstan till Dig, att hos Dig finna ett stadigt hoppets ankare. Låt oss fyllas av Din frid både i land och till sjöss. l Jesu namn. Amen.

Fri bearbetning av förbön i anglikanska sjömanskyrkans, Mission to Seafarers, bönekalender

 Bön för de som är ombord:

Käre Gud. Tack att du är med i allt, både i medgång och i motgång. Tack att vi alltid är inneslutna av Din kärlek.

Välsigna och bevara hela besättningen och deras anhöriga. Hjälp dem i deras relationer både ombord och i land. Du ser deras längtan och saknad och det som skaver. Hjälp dem att välja det goda och stå emot det onda. Låt Din Helige Ande leda och stödja dem. Skydda dem från farorna, i Jesu namn. Amen.

Skulle du vilja bli förebedjare för ett specifikt fartyg eller för ett rederi, så hör av dig till Cecilia Petersson antingen via telefon 0725-73 19 02 eller via email: sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se

Förbönskalender och förböner på engelska från Mission to Seafarers finns här:

https://www.missiontoseafarers.org/wp-content/uploads/MTS-Prayer-Diary-2021.pdf

https://www.missiontoseafarers.ca/Worship.html

Ankomster och avgångar i Göteborgs hamn

För att se ankomster och avgångar i Göteborgs hamn kan man gå in på någon av nedan länkar:

https://www.goteborgshamn.se/operations/ankomster–avgangar/

https://www.vesselfinder.com/ports/SEGOT001

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:11.853/centery:57.686/zoom:14

Stipendier/Fonder

För sjöstuderande, aktivt och f d sjöfolk finns det olika stipendier och fonder att söka:

Sjömanskyrkan i Göteborg har hand om Sundströms fond och brukar även få pengar ur Broströms fond att dela ut. Ansökning sker under november månad. Kontakta vår samordnare Cecilia Petersson för mer information, 0725-731902 eller sjomanskyrkan.gbg@gmail.com.

Stockholms sjömanskyrka har stipendier för sjöstuderande från årskurs 2. Man kan även kontakta dem angående fondansökningar. Gå in på deras hemsida för mer information:

https://sjomanskyrkan.nu/bidrag/

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har flera olika bidrag man kan söka. För mer information gå in på deras hemsida: https://www.sjomanshus.se

Släktforskning

Sjömanskyrkan i Göteborg har inga register över gamla sjömän. Skulle du vilja ha information och misstänker att det finns kunskap att få i något sjömansregister? Enklast är då att ställa en fråga till Riksarkivet enligt nedan länk. Välj exempelvis Landsarkivet i Göteborg, när du ska välja arkiv. De kan förhoppningsvis lotsa dig vidare eller ge dig mer information om personen du söker:

https://bestall.riksarkivet.se/sv/ovriga-bestallningar

Man kan hitta uppgifter om mönstringar för svenska sjömän från 1871. Mönstringsliggare med register för mönstringsåren 1871-1939 finns i arkiven för de olika sjömanshusen.

Hos Riksarkivet i Göteborg har de arkiven för sjömanshusen i Göteborg och Bohuslän. Andra sjömanshus finns hos Riksarkiven i Lund, Vadstena, Uppsala, Stockholm och Härnösand eller Stockholms stadsarkiv. En del av dessa sjömanshusarkiv har skannats av Arkiv Digital:  https://www.arkivdigital.se/

För åren 1939-1984 finns det s.k. Centrala sjömansregistret, ett kortregister med uppgifter om mönstringar för sjömän i hela Sverige. Detta register finns hos Riksarkivet i Göteborg.

För år 1985 och framåt finns uppgifter hos Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/Monstring/

Om man vill söka uppgifter om en sjöman hos Riksarkivet behöver man ha uppgift om namn, födelsedatum, och för tiden före 1939 var personen bodde/var skriven.

DIGITALTMUSEUM ID 021015778276

För mer information om hur livet till sjöss var förr kan man läsa här:

https://slakthistoria.se/livet-forr/alle-man-pa-dack-livet-till-sjoss

https://www.blekingesf.se/wp-content/uploads/sjofolksguide.pdf

https://popularhistoria.se/teknik/sjofart/de-sista-stora-segelfartygen

TACK

Till alla er som har skänkt gåvor, kollekter och minnesgåvor
till Sjömanskyrkan i Göteborg vill vi framföra ett stort TACK.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift


Swisha oss gärna en gåva:
123 387 87 41

90 konto 90 03 43-5, verksamheten kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Rulla till toppen