Om Sjömanshemmet i Holmsund

Maja Beskow

Sjömanshemmet i Holmsund

Historien började 1929. Då tog teckningslärarinnan Maja Beskow initiativ till att bilda Sjömännens Vänner i Holmsund. Detta skedde genom ett upprop i ortspressen och ett 80-tal personer slöt upp på ett möte i Sandviks skola. För ändamålet hyrdes en lägenhet i Blåbandets fastighet på storgatan. Redan under juni och juli hade 927 sjömän besökt det nya sjömanshemmet.

Idag drivs fortfarande sjömanshemmet av föreningen Sjömännens Vänner. 1969 flyttades verksamheten från centrala Holmsund till Umeå hamn eller Kvarken Ports som den heter idag. Sjömanshemmet är medlem i Sjömanskyrkan i Sverige. Före pandemin besöktes lokalerna av 2000 till 3000 sjömän varje år och cirka 300 fartyg besöktes av vår föreståndare varje år.

Rulla till toppen