Vår verksamhet i Holmsund

Verksamheten idag

Sjömanshemmet drivs idag av föreningen Sjömännens Vänner med syfte att bistå de sjömän som anländer Umeå Hamn med en uppsjö av olika frågor. Allt ifrån att ge sjömännen en fristad när de kommer iland för att få en egen stund i kontakt med sin familj till att hjälpa med försäljning av telefonkort, inköp av olika varor och kontakt med sjukvård och tandläkare.

Föreståndaren gör besök på fartygen som anländer och eftersom många fartyg anlöper hamnen frekvent så är Conny Lexberg ett välkänt ansikte för många sjömän.

Foto från invigningen av utställningen på 90-årsjubileet

Rulla till toppen