Sjömanskyrkan i Göteborg

I stadgarna står det följande: Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift har till uppgift att driva sjömanskyrklig verksamhet i Göteborgs stift med särskilt sikte på sjöfarande ungdoms vård, fostran och utbildning samt behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade sjömäns omvårdnad.

Stiftelsen har därutöver till uppgift att vara sjöfolket till hjälp och stöd vid sjukdom och förmedla kontakt mellan sjömännen och deras anhöriga, ävensom att i övrigt utöva kristen och social verksamhet bland sjöfolk och deras familjer.

Mer information om vår historik ligger under fliken ”Om oss”. För mer utförlig information om vår verksamhet samt annan nyttig information med sjöanknytning klicka på fliken ”Vår verksamhet”. Dessa flikar finns under ”Göteborg”. Har du problem att hitta vidare, kontakta vår samordnare Cecilia Petersson, 0725-73 19 02.

Sommartider på Sjömanskyrkan i Göteborg

Nu går vi in i sommarperioden och Sjömanskyrkans gudstjänster tar uppehåll. Även onsdagsträffarna kommer att ha sommarlov. Efter midsommar är det sommaruppehåll, men första veckan i augusti är de igång igen.

Vi får försöka njuta av sommaren efter bästa förmåga och kanske sjunga en av våra mest älskade sommarpsalmer:

Psalm 199

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor:
du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt, som varit dött,
sig solens strålar närma, och allt blir återfött.

De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna, som räcker året om.

Man hörer fåglar sjunga med mångahanda ljud,
skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud?
Min själ, upphöj Guds ära stäm upp din glädjesång
till den som vill oss nära och fröjda på en gång.

O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår.

Välsigna årets gröda och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand.
Välsigna dagens möda och kvällens vilostund.
Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.

Text: Israel Kolmodin 1694, biskop i Visby
Bearbetad: Johan Olof Wallin 1819, Britt G Hallqvist 1979
Musik: Svensk folkvisa 1693

Kalendarium för Sjömanskyrkan i Göteborg v. 23

7/6, onsdagsträff kl 11-13 med Anne-Marie och Birgitta.

Inga gudstjänster under sommaren, utan sommaruppehåll fram tills den 3/9, då vi kommer att högtidlighålla Krigsseglardagen. Mer information om detta kommer senare.

10/9, Fjortonde söndagen efter Trefaldighet, med temat ”Enheten i Kristus”. är vi igång som vanligt. Gudstjänst firas kl 13. Därefter kyrkkaffe. Ove Granstedt predikar och Ulla Gyllenros spelar och sjunger. För mer information kontakta Ove Granstedt: 0704-38 25 19.

Bibeltexter för varje dag

Klicka på nedan länk från kommuniteten Taizé för att ta del av en bibeltext för varje dag.

https://www.taize.fr/sv_article161.html

Besöksadress:
Amerikagatan 2,
414 63 Göteborg (scrolla ner för postadresser)

Gåvor: Swisha oss gärna en gåva:
123 387 87 41

90 konto: 90 03 43-5, verksamheten kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Bankgiro: 100-8978

Epost sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se eller sjomanskyrkan.gbg@gmail.com

Telefon 0725-731902

Postadress för ekonomiadministration Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg
c/o Consensus Stiftelsetjänst
Box 2114
431 02 Mölndal

Postadress för övrig post
Stiftelsen Sjömanskyrkan
c/o Carl Johans pastorat
Karl Johans kyrkoplan 1
414 55 Göteborg

Hitta hit
Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg hyr en samlingslokal på nedre plan med hamnutsikt i huset på Amerikagatan 2.Intressanta länkar

Rulla till toppen