Sjömanskyrkan i Göteborg

Sjömanskyrkan i Göteborg bedriver ett diakonalt, socialt och själavårdande arbete bland sjöfolk och deras anhöriga. Förutom fartygsbesök i hamnarna månar vi speciellt de äldre sjömännen, som på grund av olika händelser i sina liv blivit mycket ensamma.

Arbetsuppgifterna är oerhört skiftande. Vid fartygsbesöken kan det vara filippinska sjömän som vill ha hjälp med sina svenska pensioner. De som är anställda av svenska rederier är berättigade till svensk pension. Eftersom de inte bor i Sverige och inte kan språket är det en snårig väg att få ut pensionen.

Det kan bli psykosociala samtal ombord om något i livet som skaver. Ibland får sjömännen skjuts in till Sjömansklubben Rosenhill eller för lite sightseeing och shopping. De kan även efterfråga en gudstjänst.

Sjömanskyrkan bistår med mycket. Det kan det vara någon sjöman som har betalningsanmärkningar och behöver hjälp att hitta ett boende. En annan behöver hjälp att söka fondpengar till tandvård. En tredje vill att vi ber.

Då och då vill en församling eller förening lyssna till ett föredrag om Sjömanskyrkans historia/verksamhet. Det är gemenskapsträffar, gudstjänster och utflykter i närområdet. Hemsidan ska uppdateras och Facebook-sidan få ett inlägg. Ibland är vi med på mässor som Donsö Ship Meeting. Det ges rådgivning gällande dop, bröllop och begravning. Ibland medverkan vid begravning. Varje år högtidlighålls minnet av Krigsseglarna, numera i samverkan med Sjöfartsverket Sjömansservice Rosenhill.

Mer information om Sjömanskyrkan i Göteborgs historik ligger under fliken ”Om oss”. För mer utförlig information om vår verksamhet samt annan nyttig information med sjöanknytning klicka på fliken ”Vår verksamhet”. Dessa flikar finns under ”Göteborg”. Har du problem att hitta vidare, kontakta vår samordnare Cecilia Petersson, 0725-73 19 02.

Bilder och information från Krigsseglardagen 2023 ligger under fliken Göteborg ”vår verksamhet”.

Sjömän kidnappade i Jemen och Iran

Den 19 november 2023 bordades handelsfartyget Galaxy Leader av jemenitiska Huthirebeller. De 25 sjömän som utgjorde besättningen på fartyget är fortfarande gisslantagna. 17 är från Filippinerna, två från Bulgarien, tre från Ukraina, två från Mexiko och en ifrån Rumänien. Huthirebellernas talesman har uttryckt att skeppet och dess besättnings öde avgörs av Hamas och Al Qassam-brigaderna. Den 12 maj fick representanter från Röda Korset besöka de gisslantagna. De hade med sig foton och brev från de anhöriga. Enligt Röda Korset var gisslan i bra skick. Gisslan fick även via videolänk prata med sina familjer.

Den 13 april 2024 bordades MSC Aries på internationellt vatten i Hormuzsundet av iranska soldater. Fartyget med besättning fördes till Iran. 17 av de 25 besättningsmedlemmarna ombord var indiska medborgare. Övriga besättningsmedlemmar var från Pakistan, Filippinerna, Ryssland och Estland. Den tredje maj 2024 meddelade Iran att besättningsmännen frigivits, men att fartyget fortfarande är beslagtaget.

Båda handlingarna är ett flagrant brott mot internationell rätt och fördöms av den internationella sjöfartsorganisationen ICS. Anledningen till att dessa fartyg med besättningar kapats sägs vara att båda fartygen delvis har ägare från Israel. Man drar på detta sätt in oskyldiga sjömän i kriget.

Vi ber för de gisslantagna:

Käre Gud. Tack att du är med i allt, både i medgång och i motgång. Tack att vi alltid är inneslutna av Din kärlek. Tack för att besättningen på MSC Aries frigivits, hjälp dem och deras anhöriga att bearbeta vad de varit med om.

Välsigna och bevara hela besättningen på Galaxy Leader och deras anhöriga. Hjälp dem i deras svåra situation. Se till så att de behandlas väl. Ge dem hopp, klokskap och uthållighet. Var också med de som försöker förhandla för att de ska bli fria, visa dem vägen framåt. Vi bönfaller Dig om att gisslan ska släppas fria och kunna återvända till sina hem. Herre, förbarma dig.

Vi ber Gud även för kidnapparna. Att de ska förstå att de handlar orätt och att de ska ångra sina handlingar. I Jesu namn. Amen.

Kalendarium för Sjömanskyrkan i Göteborg v. 28-32

Gemenskapsträffar

Onsdagsträffarna har sommarlov fram till början av augusti då man drar igång igen:

Onsdag 7/8, gemenskapsträff kl 11-13 med Anne-Marie och Birgitta.

Gudstjänster

Söndagsgudstjänsterna har tagit sommaruppehåll. Det finns flera andra kyrkor runt omkring där man kan fira gudstjänst under sommarmånaderna i stället. Svenska kyrkan har följande kalendarium där man kan söka efter gudstjänster genom att söka på ort, kyrka eller församling:

https://www.svenskakyrkan.se/kalender

Sjömanskyrkan i Göteborgs gudstjänstgrupp drar igång igen efter sommaruppehållet med högtidlighållandet av Krigsseglardagen sön den 1/9 (mer information kommer). Gudstjänsterna börjar den 8/9: 15:e söndagen efter Trefaldighet med temat ”Ett är nödvändigt”. Gudstjänst firas kl 13. Därefter kyrkkaffe. Ove Granstedt är predikant och Ulla Gyllenros spelar och sjunger.

För mer information kontakta Ove Granstedt: 0704-38 25 19.

Krigsseglardagen

Sön den 1/9, högtidlighållande av Krigsseglardagen kl 15.00 på Hotell Draken, våning 3, bankettsalen Drama Hall, (hållplats Järntorget). Korum, högtidstal och underhållning av Flottans män. Kaffe/te/dricka med bakelse.

Trefaldighetstiden

Tiden efter pingst och fram till Domsöndagen kallas trefaldighetstiden inom kyrkan. Trefaldigheten syftar på treenigheten, Gud som Fader, Son och Ande. Treenigheten är en grundsats för kristendomen. I Missionsbefallningen läser vi ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” (…) (Matteus 28:19). I kyrkans apostoliska trosbekännelse står det ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig (…) Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre (…)
Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka (…)

Vad är då treenigheten? Kort förklarat innebär läran om treenigheten att Gud till sin natur är ett väsen i tre gestalter. Gud är en, men existerar som tre likställda och eviga gestalter: Fadern (Skaparen), Sonen (Jesus Kristus) och Den Helige Ande. En enda Gud i tre gestalter, av ett och samma väsen. I SO-rummet formuleras det så här:

– Gud som Skaparen och den yttersta orsaken till hela universum och allt livs uppkomst.
– Gud som Sonen i form av Jesus Kristus som försonar människan med Gud.
– Gud som den Helige Ande som är Guds osynliga men verksamma kraft.

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/treenigheten

Liturgins färg är grön. Färgen påminner om att vår inre människa ska växa och mogna, precis som växtligheten i naturen.

Några söndagar under trefaldighetstiden handlar om att leva och växa som människa och kristen, andra handlar om att följa Jesus. Genom Bibelns berättelser kan vi lära känna Gud och hur Gud visar sig i mänsklig gestalt. Hur Gud älskar oss och vill att vi ska välja att vara nära och följa Honom, Han som är Kärleken.

  Vårt livs källa är i Fadern, Sonen och den helige Ande – trefaldigheten. För att kunna växa och mogna behöver vi leva nära denna källa. Vi behöver lära känna Gud.

  Sv. Psalm 210

  Jag lyfter ögat mot himmelen
  och knäpper hop mina händer.
  Du käre Gud som är barnens vän,
  till dig min tanke jag vänder.

  Jag är så glad att få tacka dig,
  och gärna vill jag det göra.
  Jag vet det visst att du ser på mig,
  och vad jag ber vill du höra.

  Tack för allt gott du mig ständigt ger
  att känna, älska och äga.
  Tack, gode Fader, för mycket mer
  än jag kan tänka och säga.

  Så skydda mig med din starka hand,
  du Fader god utan like,
  och låt mig växa för livets land,
  som är ditt himmelska rike.

  Text: Johan Ludvig Runeberg 1855
  Bearbetad: Britt G Hallqvist
  Musik: Oskar Lindberg 1917

  https://www.youtube.com/watch?v=ZlS6zhfp450

  Söndagens bibeltext

  Som hjälp i att läsa Bibeln och att förstå bibeltexten är du välkommen att lyssna till podden ”Bibelsamtalet” som ges ut av Istorps pastorat. Varje tisdag släpps ett nytt avsnitt där prästerna Carl Magnus Adrian och Fredrik Borglin samtalar om bibeltexten för den kommande söndagen.

  https://bibelsamtalet.podbean.com/

  Bibeltexter för varje dag

  Klicka på nedan länk från kommuniteten Taizé för att ta del av en bibeltext för varje dag.

  https://www.taize.fr/sv_article161.html

  Besöksadress:
  Amerikagatan 2,
  414 63 Göteborg (scrolla ner för postadresser)

  Gåvor: Swisha oss gärna en gåva:
  123 387 87 41

  90 konto: 90 03 43-5, verksamheten kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

  Bankgiro: 100-8978

  Organisationsnummer:
  857201-9936

  Epost: sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se OBS! På grund av tekniska problem går det inte att maila till svenskakyrkanadressens e-postadress just nu. Använd istället vår alternativa emailadress: sjomanskyrkan.gbg@gmail.com

  Telefon samt Whatsapp: 0725-73 19 02

  Postadress för ekonomiadministration Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg
  c/o Consensus Stiftelsetjänst
  Box 2114
  431 02 Mölndal

  Postadress för övrig post
  Stiftelsen Sjömanskyrkan
  c/o Carl Johans pastorat
  Karl Johans kyrkoplan 1
  414 55 Göteborg

  Hitta hit
  Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg hyr en samlingslokal på nedre plan med hamnutsikt i huset på Amerikagatan 2.  Intressanta länkar

  Rulla till toppen