Om sjömanskyrkan i Gävle

Historik

Sjömanskyrkans verksamhet i Gävle började 1898 när kyrkan var färdigställd vid centralstationen i Gävle. Den drevs då av evangeliska fosterlandsstiftelsen.

Från 1898 fram till 1936 var verksamheten förlagd i denna byggnad. 1936 lämnade denna stiftelse verksamheten. En ny stiftelse bildades vid namn 

Gävle församlingars sjömansvårdsstiftelse. Den verkade mellan 1936 fram till 2015 då den lades ner. 2016 kom verksamheten igång under en förening vid namn

Gefle seamens Mission i en lokal i Fredriksskans hamn.

Rulla till toppen