SiS

Ändamål

Sjömanskyrkan i Sverige (SiS) är en ideell organisation med de sju sjömanskyrkorna i Sverige som medlemmar med syfte att främja gemenskap, utbildning och samarbete och ge stöd, råd och inspiration samt uppmuntra det kyrkliga arbetet bland sjömän i landets hamnar. De sju sjömanskyrkorna i landet utser på SiS årsmöte styrelse och är föreningens högsta beslutande organ.

Bakgrund

1988 bildades Samarbetsrådet för sjömanskyrkorna i Sverige med egen styrelse m.m. Då ingick även Sjömanskyrkan i Utlandet (SKUT) som medlem. 1996 bytte föreningen namn till Sjömanskyrkan i Sverige.
2018 valde SKUT att begära utträde då man inte längre ansåg sig vara en sjömanskyrka specifikt för sjömän.

Styrelse

SiS årsmöte september 2022 valde följande styrelse med personliga ersättare samt revisorer och valberedning på tre år.

Tony Strepin, ordförande. Avgick juli 2022            

Lennart Sarenvik, ledamot (fd suppleant till Tony Strepin)
Jenny Skantze Moscarda, sekreterare. Suppleant Lars-Ove Pettersson Stening
Chang Strömberg, kassör. Tf ordf aug 2022.  Suppleant Kicki Wetterberg
Lars-Åke Skog, ledamot. Suppleant Marianne Lexberg
Conny Lexberg, ledamot. Suppleant Styrbjörn Granquist
Björn A Borg, revisor Suppleant Mats Uhrfelt
Nils-Göran Wetterberg, valberedare sammankallande
Stefan Larsson, valberedare
Joakim Mäklin, valberedare

Kontakt med Sjömanskyrkan i Sverige kan ske i första hand till tf ordförande Chang Strömberg eller sekreterare Jenny Skantze Moscarda.

Chang Strömberg 070-3448427
Jenny Skantze Moscarda 070-3388667

Rulla till toppen