SiS

Ändamål

Sjömanskyrkan i Sverige (SiS) är en ideell organisation med de sju sjömanskyrkorna i Sverige som medlemmar med syfte att främja gemenskap, utbildning och samarbete och ge stöd, råd och inspiration samt uppmuntra det kyrkliga arbetet bland sjömän i landets hamnar. De sju sjömanskyrkorna i landet utser på SiS årsmöte styrelse och är föreningens högsta beslutande organ.

Bakgrund

1988 bildades Samarbetsrådet för sjömanskyrkorna i Sverige med egen styrelse m.m. Då ingick även Sjömanskyrkan i Utlandet (SKUT) som medlem. 1996 bytte föreningen namn till Sjömanskyrkan i Sverige.
2018 valde SKUT att begära utträde då man inte längre ansåg sig vara en sjömanskyrka specifikt för sjömän.

Styrelse

SiS styrelse består av följande förtroendevalda:

Chang Strömberg, t.f. ordförande.                       

Jenny Skantze Moscarda, sekreterare. Suppleant Lars-Ove Pettersson Stening
Chang Strömberg, kassör. Suppleant Kicki Wetterberg
Lars-Åke Skog, ledamot. Suppleant Marianne Lexberg
Conny Lexberg, ledamot. Suppleant Styrbjörn Granquist
J P Heath, ledamot. Suppleant Claes Block

Björn A Borg, revisor Suppleant Mats Uhrfelt

Kontakt med Sjömanskyrkan i Sverige kan ske i första hand till tf ordförande Chang Strömberg eller sekreterare Jenny Skantze Moscarda.

Chang Strömberg 070-3448427
Jenny Skantze Moscarda 070-3388667

Rulla till toppen